Įstaigos veiklos planai

                                                                                                   
 
 
KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIDINĖLIS“
2013  METŲ VEIKLOS PLANAS


KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIDINĖLIS“
2014  METŲ VEIKLOS PLANAS


KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIDINĖLIS“
2015  METŲ VEIKLOS PLANAS
 
 
 
 
KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIDINĖLIS“
2016  METŲ VEIKLOS PLANAS
 

Atnaujinta 2016-01-29