Warning: extract() expects parameter 1 to be array, null given in /var/www/vhosts/zidinelis.lt/httpdocs/inc/engine1.php on line 848

Klausimai

 

 Jums rūpimus klausimus  galite rašyti mums tiesiogiai į elektroninį paštą:     

zidinelisld@gmail.com

 

Dėl ugdymo proceso įstaigoje atnaujimo nuo gegužės 18 d.
 
Gerbiami Tėveliai,

 

Kreipiamės į Jus, siekdami bendrų susitarimų dėl vaikų vedimo į darželį nuo 2020 m. gegužės 18 d. Informuojame Jus, kad tam tikra tvarka įsigalios kitaip nei įprastame režime:
Rekomenduojama nuo 2020 m. gegužės 18 d. karantino metu vaikus į darželį atvesti ir pasiimti pagal numatytą  grupių darbo grafiką:

„Rudnosiukų“ grupė
 vaikai atvedimas:  07.15 val. – 08.30 val. ; vaikų paėmimas:  16.30 val. -17.15 val.
Kodėlčiukų“ grupė
vaikai atvedimas:  07.15 val. – 08.30 val. ; vaikų paėmimas:  16.30 val. -17.15 val.
„Žvirbliukų“ grupė
vaikai atvedimas:  07.15 val. – 08.30 val. ; vaikų paėmimas:  16.30 val. -18.45 val.
„Zuikučių“ grupė
vaikai atvedimas:  07.15  val. – 08.30 val. ; vaikų paėmimas:  16.30 val. -19.00 val.
„Žiogelių“ grupė
vaikai atvedimas:  07.15 val. – 08.30 val. ; vaikų paėmimas:  16.30 val. -18.45 val.
„Žirniukų“ grupė
vaikai atvedimas:  07.15 val. – 08.30 val. ; vaikų paėmimas:  16.30 val. -18.45 val.
„Nykštukų“ grupė
vaikai atvedimas:  07.15 val. – 08.30 val. ; vaikų paėmimas:  16.30 val. -17.15 val.
„Pelėdžiukų“ grupė
vaikai atvedimas:  07.15 val. – 08.30 val. ; vaikų paėmimas:  16.30 val. -17.15 val.
„Voveriukų“ grupė
vaikai atvedimas:  07.15 val. – 08.30 val. ; vaikų paėmimas:  16.30 val. -18.45 val.
„Smalsučių“ grupė
vaikai atvedimas:  07.15 val. – 08.30 val. ; vaikų paėmimas:  16.30 val. -18.45 val.
„Pumpurėlių“ grupė
vaikai atvedimas:  07.15 val. – 08.30 val. ; vaikų paėmimas:  16.30 val. -17.15 val.
„Žiniukų mokyklėlė“ grupė
vaikai atvedimas:  07.30 val. – 08.30 val. ; vaikų paėmimas:  16.30 val. -18.45 val.
 
Nerekomenduojama vesti:
vaikų, kurie turi lėtinių ligų Sveikatos apsaugos ministro 2020-03-23 įsakyme V-483 numatytame apraše Peržiūrėti dokumentą
vaikų, kurie gyvena kartu su asmenimis, priskirtais rizikos grupėms (60 metų ir vyresniais arba sergančiais lėtinėmis ligomis, nurodytomis tame pačiame apraše).
Nepriimsime:
vaikų, kurių kūno temperatūra atvykimo metu bus aukštesnė nei 37,3 arba turės išorinių ligos požymių (pasunkėjęs kvėpavimas, sloga, čiaudulys, kosulys).
Vykdant vaikų priėmimą bus laikomasi tokios tvarkos:
* Vaikai į lopšelį-darželį priimami tik įvertinus vaiko tėvų (įtėvių, globėjų) pateiktą lopšeliui-darželiui užpildytą deklaraciją 
Peržiūrėti dokumentą.
* Vaikus lydintys asmenys turi dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones.
* Priėmimas bus vykdomas per keturis  lopšelio-darželio įėjimus.
*  Vaikus pasitiks lopšelio-darželio darbuotojas, dėvintis apsaugos priemones, todėl labai prašome paaiškinti vaikams iš anksto šią procedūrą, kad nesukelti didelio streso. * Lopšelio-darželio darbuotojas dėvės kaukę ir bekontakčiu termometru matuos temperatūrą.
* Apie vaiko neatvykimą į lopšelį-darželį ir apie vaiko sveikatą prašome informuoti skambinant grupėje duotais kontaktais arba administracijai tel. (8 37) 362960.
* Ugdymo proceso metu išryškėjus bent menkiausiems vaiko sveikatos negalavimams Jūs būsite informuoti ir turėsite skubiai paimti vaiką iš įstaigos.
* Įėjus į lopšelį-darželį  bus padėtos dezinfekcinės priemonės. Prašome jomis naudotis.
* Draudžiama vaikams į lopšelį-darželį atsinešti žaislus ar kitas priemones iš namų.
 
Mokestis už paslaugas
Vaikams, kurie karantino metu nelankys įstaigos, vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019-10-15 sprendimu Nr. 454 patvirtintu „Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymo dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo“ 10.7 papunkčiu (dėl ekstremalių įvykių), mokestis už paslaugas lopšelyje-darželyje nebus skaičiuojamas.
Vaikams, kurie karantino metu lankys įstaigą, mokestis už paslaugas bus skaičiuojamas vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019-10-15 sprendimu Nr. 454 patvirtintu „Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymo dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašu“.
Labai tikimės susitarimų ir kad padėsite mums apsaugoti vaikus ir vieniems kitus. Dėl esamos situacijos pasikeitimų gali būti kasdien, bet padarysime viską, kad kuo anksčiau apie juos sužinotumėte.
Pridedame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos mininstro 2020 m. gegužės 11 d. sprendimą Nr. V-1116 Peržiūrėti dokumentą

 

 

Ačiū už Jūsų supratingumą ir norą bendradarbiauti
                     Administracija

 

 

                         GERB. TĖVELIAI,

 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 23 d. sprendimu Nr. V-977, informuojame, kad susidarius sprendime nurodytoms situacijoms ir esant poreikiui mūsų ugdytiniams lankyti darželį, prašome informuoti mus el.paštu zidinelisld@gmail.com arba nurodytais telefonais
8 37 362960,
8 37 361847.
Pažymime, kad turėsite pateikti darbdavio pažymas (pažyma pateikiama kartu su kreipimusi) dėl būtinumo atitinkamas funkcijas (darbus) atlikti darbo vietoje. Tai privalo padaryti abu tėvai, įtėviai, globėjai, rūpintojai, kai nėra galimybės palikti vaiko namuose, pasitelkiant kitų asmenų pagalbą. Švietimo skyrius jums parinks nustatytą ugdymo įstaigą.
 
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/13a85d40858f11eaa51db668f0092944jfwid=-1d5z9ivqqh&fbclid=IwAR2OvOYfxEswEGxWmImio4aPqERDFrI_MKwnaIEwFFIkdRfj8NYjq3r8_bY
 
            

 
NUO  2020 M. KOVO 30 D. KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS “ŽIDINĖLIS” UGDYMO PROCESĄ PRADEDA ORGANIZUOTI NUOTOLINIU BŪDU.
IŠSAMESNĘ INFORMACIJĄ RASITE ĮSTAIGOS INTERNETINĖJE SVETAINĖJE http://zidinelis.lt/nuotolinis-ugdymas.  KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS “ŽIDINĖLIS” 
NEDIRBS
NUO 2020 M. KOVO 16 D.
IKI 2020 M. KOVO 27 D.,
 KADANGI  PRIVALOMAI  STABDOMAS UGDYMO PROCESAS VISOSE ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE
  
Dėl viruso COVID-19 (koronavirusas)  sekite  Sveikatos apsaugos ministerijos puslapyje nuorodą  http://sam.lrv.lt/lt/naujienos/koronavirusas
 

Rekomendacijos buvusiems COVID-29 paveiktose teritorijose, ar turėjusius sąlytį su tikėtinu ar patvirtintu COVID-19

Nedarbingumo išdavimas nuotoliniu būdu kontakto su COVID-19 atveju

COVID-19 srautų valdymas

COVID-19 algoritmas 
 
 
KARANTINO LAIKOTARPIU  INFORMACIJA TEIKIAMA
TEL. (8 37) 362960,   (8 37) 361847 

 

Warning: extract() expects parameter 1 to be array, null given in /var/www/vhosts/zidinelis.lt/httpdocs/inc/engine1.php on line 848

Ši svetainė naudoja slapukus prisijungusių prie sistemos administratorių sesijos palaikymui.