Įstaigos veiklos planai

                                                                                                   
 
 
KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIDINĖLIS“
2013  METŲ VEIKLOS PLANAS


KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIDINĖLIS“
2014  METŲ VEIKLOS PLANAS


KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIDINĖLIS“
2015  METŲ VEIKLOS PLANAS
 
 
 
 
KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIDINĖLIS“
2016  METŲ VEIKLOS PLANAS


 
KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIDINĖLIS“
2017  METŲ VEIKLOS PLANAS
 
  

Atnaujinta 2017-01-30