Priėmimo sąlygos

 

Informacija apie eiles ir laisvas vietas ikimokyklinio ugdymo įstaigose http://darz.kaunas.lt

Priėmimas į lopšelį-darželį vyksta pagal patvirtinta Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 27 d. sprendimu  Nr. T-331 (Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 8 d. sprendimo Nr. T-682 redakcija,  ir  2016 m. kovo 15 d. sprendimo Nr. T-112  redakcija) 
 "DĖL CENTRALIZUOTO VAIKŲ PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTŲ BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS PAKEITIMO"

 
"DĖL CENTRALIZUOTO VAIKŲ PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTŲ BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS PAKEITIMO" 

 

Atnaujinta 2017-08-25