Informacija apie vadovus

   
Direktorė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams
ONA VITKAUSKIENĖ
II  vadybinė kategorija

Tel. 8 37 362960 
elektroninis paštas
17dravit@gmail.com
GIEDRĖ JAKOVLEVIENĖ

 
Tel. 8 37 361847
elektroninis paštas:
zidinelisld@gmail.com
VIDA BAGOTYRIENĖ

 
Tel. 8 37 363044
elektroninis paštas:
zidinelisld@gmail.com

Atnaujinta 2018-09-03