Įstaigos pedagogų sąrašas

 

 Įstaigos pedagogų sąrašas2018 m.
 

 

MOKYTOJŲ ATESTACIJOS KOMISIJA

Pirmininkė              ONA  VITKAUSKIENĖ - direktorė
Sekretorė              SAULUTĖ JOCIENĖ - auklėtoja-metodininkė
                        
NARIAI:              ASTA BALTRUŠAITIENĖ - auklėtoja-metodininkė
                        ASTA JANKŪNIENĖ - auklėtoja-metodininkė
                       LILIJA GAVRILČIKIENĖ - auklėtoja-metodininkė
                      EGITA  MOCEVIČIENĖ - auklėtoja-metodininkė
                     GRAŽINA JABLONSKIENĖ - švietimo skyriaus vyriausioji specialistė
      
 

Atnaujinta  2018-09-27