Finansinės ataskaitos

Finansinės būklės ataskaita 2012-03-31
Finansinės būklės ataskaita (tęsinys) 2012-03-31
Veiklos rezultatų ataskaita 2012-03-31
Grynojo turto pokyčių ataskaita 2012-03-31
Finansinės būklės ataskaita 2012-09-30  
Finansinės būklės ataskaita  2012-09-30 (tęsinys)  
Veiklos rezultatų ataskaita 2012-09-30
Grynojo turto pokyčių ataskaita 2012-09-30
Finansinės būklės ataskaita 2012-06-30
Finansinės būklės ataskaita 2012-06-30 (tęsinys)
Grynojo turto pokyčių ataskaita 2012-06-30
Finansinės būklės ataskaita 2012-12-31
Finansinės būklės ataskaita 2012-12-31 (tęsinys)
Veiklos rezultatų ataskaita 2012-12-31
Grynojo turto pokyčių ataskaita 2012-12-31

Finansinės būklės ataskaita 2013-12-31
Finansinės būklės ataskaita 2013-12-31 (tęsinys)
Grynojo turto pokyčių ataskaita 2013-12-31
Veiklos rezultatų ataskaita 2013-12-31
Piniginių srautų ataskaita 2013-12-31
Piniginių srautų ataskaita 2013-12-31
Piniginių srautų ataskaita 2013-12-31

Finansinės būklės ataskaita 2014-03-31
Finansinės būklės ataskaita 2014-03-31 (tęsinys)
Veiklos rezultatų ataskaita 2014-03-31
Grynojo turto pokyčių ataskaita 2014-03-31
Finansinės būklės ataskaita 2014-06-30
Finansinės būklės ataskaita 2014-06-30 (tęsinys)
Veiklos rezultatų ataskaita 2014-06-31
Grynojo turto pokyčio ataskaita 2014-06-30
Finansinės būklės ataskaita 2014-09-30
Finansinės būklės ataskaita 2014-09-30 (tęsinys)
Veiklos rezultatų ataskaita 2014-09-30
Grynojo turto pokyčio ataskaita 2014-09-30
Finansinės būklės ataskaita 2014-12-31
Finansinės būklės ataskaita 2014-12-31 (tęsinys)
Veiklos rezultatų ataskaita 2014-12-31
Grynojo turto pokyčio ataskaita 2014-12-31
Piniginių srautų ataskaita 2014-12-31
Piniginių srautų ataskaita 2014-12-31 (tęsinys)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2014-12-31

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2015-03-31
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2015-03-31 (tęsinys)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2015-03-31 (tęsinys)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2015-03-31
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2015-03-31(tęsinys)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2015-03-31 (tęsinys)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita2015-03-31
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2015-03-31 (tęsinys)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2015-03-31 (tęsinys)
Grynojo turto pokyčio ataskaita 2015-03-31
Grynojo turto pokyčio ataskaita 2015-03-31(tęsinys)
Finansinės būklės ataskaita 2015-03-31
Finansinės būklės ataskaita 2015-03-31 (tęsinys)
Veiklos rezultatų ataskaita 2015-03-31
Grynojo turto pokyčio ataskaita 2015-06-30
Finansinės būklės ataskaita 2015-06-30
Veiklos rezultatų ataskaita 2015-06-30
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2015-06-30
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2015-06-30
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo  ataskaita 2015-06-30
Grynojo turto pokyčio ataskaita 2015-09-30
Finansinės būklės ataskaita 2015-09-30
Veiklos rezultatų ataskaita 2015-09-30
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies
ir kt. lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaita 2015 m. I-III ketv.
 Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies
 ir kt. lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaita 2015 m. IV ketv.
Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2015 m.I-III ketv.
Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita IV ketv.
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2015-09-30
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2015-09-30
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2015-09-30
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2015-09-30
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2015-12-31
2015 m. metinės finansinės ataskaitos 

 
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį
Finansavimo sumos pagal šaltinį tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2015-03-31
Finansavimo sumos pagal šaltinį tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2015-06-30
Finansavimo sumos pagal šaltinį tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2015-09-30

 
Aiškinamasis raštas1
Aiškinamasis raštas1 (tęsinys)
Aiškinamasis raštas2
Aiškinamasis raštas3
Aiškinamasis raštas4
Aiškinamasis raštas5
Aiškinamasis raštas 6
Aiškinamasis raštas 6 (tęsinys) 
Aiškinamasis  raštas 6 (tęsinys)
Aiškinamasis raštas 7
Aiškinamasis  raštas 8
Aiškinamasis  raštas 9
Aiškinamasis  raštas 10

 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2016 m. I-II ketv.
Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2016 m.I-II ketv.
Finansinių ataskaitų rinkinys 2016 m I-II ketv.
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies
ir kt. lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaita 2016 m. I-II ketv.
 
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2016 m. III ketv.
Finansinių ataskaitų rinkinys 2016 m III ketv.
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies
ir kt. lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaita 2016 m. III ketv.
Finansinės ataskaitos 2016 m. 
Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2016 m.III ketv.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2016 m. IV ketv. 1dalis
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2016 m. IV ketv. 2 dalis
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies
ir kt. lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaita 2016 m. IV ketv.
Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2016 m.IV ketv.
 
 
 
Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. rugsėjo 30 d. būklę
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. gruodžio 30 d. ataskaita 
 
 
 
Atnaujinta 2018-01-31