Įstaigos nuostatai

 

PATVIRTINTA

Kauno miesto savivaldybės tarybos
2017 m. rugsėjo 12 d. sprendimu Nr.T-667
 
 
 KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIDINĖLIS“ NUOSTATAI 

 

 

 

 Atnaujinta 2018-09-03