Įstaigos veiklos planai

                                                                                                 
 
KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIDINĖLIS“
2016  METŲ VEIKLOS PLANAS


 
KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIDINĖLIS“
2017  METŲ VEIKLOS PLANAS
 
 
KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO "ŽIDINĖLIS"
2018 METŲ VEIKLOS PLANAS


 

Atnaujinta 2018-01-30