Vaiko ugdymo pažangos pasiekimų vertinimo sistemos etapai