Įstaigos išorinio vertinimo rezultatai

Įstaigoje 2018  m. buvo atliekami tikrinimai:
2018-04-06 Kauno miesto valstybinė maisto veterinarijos taryba – patikrinimo aktas    Nr.33VMĮP-357, nurodė: atlikti dalinį virtuvės sienų ir lubų remontą bei dalinį sausų produktų sandėlio sienų remontą. Nurodymas įvykdytas.
2018-05-24 Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie sveikatos apsaugos ministerijos  – patikrinimo aktas Nr. (2-12 15.3.2) PA-3083 nurodė: įstaigos 6-iose ugdymo grupėse sumažinti vaikų skaičių, kuris atitiktų HN 75:2016 Lietuvos higienos normas. Nurodymai įvykdyti.
2018-09-14 Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie sveikatos apsaugos ministerijos – patikrinimo aktas  Nr. (2-12 12 4.80) PA-5996 nurodė: uždengti ir apsaugoti nuo užteršimo smėlio dėžes, kuriose vaikai žaidžia. Nurodymai įvykdyti.
2018-09-17 Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie sveikatos apsaugos ministerijos – patikrinimo aktas  Nr. (2-12 12 4.80) PA-6009 nurodė: du kanalizacijos šulinius, iškilusius aukščiau žemės paviršiaus, sulyginti.  Nurodymai įvykdyti.
2018-11-02 Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyriaus patikrinimas. Pažeidimų nerasta.Ši svetainė naudoja slapukus prisijungusių prie sistemos administratorių sesijos palaikymui.